På Ortopedisk post syd på Haukeland Universitetssykehus ligger Eivi Klemetsen. 57-åringen er inne for sin tredje planlagte operasjon i år. I februar fikk hun en kunstig hofte, i juni fikk hun ny skulder og i går sto enda en kunstig hofte for tur — et inngrep som tar omtrent to timer.

Klemetsen er én av 12 ventelistepasienter som blir operert i høstferien.

Ortopedisk klinikk på Haukeland har slitt med for liten operasjonskapasitet, underbemanning og påfølgende lange ventelister hele året. I sommer ventet hele 650 voksne og 120 barn på planlagte operasjoner ved klinikken, samtidig som de reduserte antallet slike operasjoner for å gi raskere behandling til akuttpasienter.

- Det er usikkert hvordan dette slår ut. Lengre køer kan bli resultatet, men vi er nødt til å gi dem som får akutte skader, kortere ventetid. Det sliter både på ansatte og pasienter at de må vente så lenge, sa daværende klinikkoverlege Ove Furnes til BT i sommer.

To-tre om dagen

Fra 1. september i år fikk ortopeden endelig den operasjonsstuekapasiteten de lenge har ønsket seg. Ti flunkende nye stuer står nå klare til bruk, selv om mangelen på operasjonssykepleiere fortsatt er et problem. Køen er nå på over 800 pasienter, og høstferien brukes til å ta unna planlagte operasjoner som tidligere har måttet vike for akutte.

- Nå har vi hentet inn personale ved hjelp av prosjektmidler, forteller Kjell Matre, klinikkoverlege og fungerende klinikkdirektør ved ortopedisk klinikk.

Vanligvis tar klinikken kun akuttoperasjoner i feriene, fordi mange av de ansatte da er borte fra jobb. Det gjør at flere operasjonsstuer nå står tomme.

- Ferien, og tomme operasjonsstuer, er en gyllen anledning for oss til å få tatt unna operasjoner som tidligere er blitt strøket, selv om vi ikke får tatt alle. Det kan være snakk om pasienter som har fått utsatt operasjonen sin flere ganger, sier Matre.

Målet er at operasjonsteamene skal klare to-tre operasjoner om dagen, avhengig av type inngrep.

Startvansker

Men klinikkoverlegen forteller også at innkjøringen av de nye stuene, og den vedvarende mangelen på operasjonssykepleiere, gir dem utfordringer.

- Vi har gått på sparebluss siden 1. september. Det har tatt tid å etablere oss i de nye stuene og mangelen på personale er fortsatt et problem, sier han.

Mandag denne uken begynte en gradvis opptrapping av kapasiteten i ortopedisk klinikk. Fra og med 4. november regner de med å øke kapasiteten fra fem til seks operasjonsstuer, som skal brukes av ortopedene hver dag.

STOTTE Ortopedi Haukeland-2.jpg
BÅRD KRISTIAN BØE

- Det vil bidra til at vi får en økt kapasitet, spesielt for øyeblikkelig hjelp. Det vil forhåpentlig føre til at vi i fremtiden slipper å stryke planlagte operasjoner fordi vi får inn akutte pasienter, sier Matre, som legger til at et tettere samarbeid med Voss sykehus også vil lette litt på trykket.

- Vi ansetter også en ny operasjonssykepleier, men håpet vårt ligger litt lengre frem i tid — når neste sykepleierkull er ferdig til våren, sier operasjonssykepleier Kjersti Eide.

Ble asosial

Tilbake på ortopedisk post er Klemetsen straks klar til operasjon. Hun ser positivt på høstferieprosjektet til ortopedene. Det er nemlig derfor hun har fått time akkurat i dag.

- Jeg var inne til samtale med kirurgen 14. september. Etter det skal det egentlig bare ta én uke før operasjonen. Da var det ikke plass til meg, men nå fikk de plassert meg inn i høstferieuken. Det er jeg veldig glad for, sier 57-åringen, som sliter med revmatiske lidelser.

- Jeg skjønner jo at akuttpasienter må prioriteres, men jeg er kjempeglad for at jeg kunne bli operert nå. I det siste har jeg blitt helt asosial - jeg har jo ikke kunnet bevege meg. Med så store smerter blir dagen ødelagt fra morgen til kveld, forteller hun.