• (1/3)
    ØDELAGT: Store deler av Bergen sentrum, inkludert uvurderlige bygg som Håkonshallen og Rosenkrantztårnet, ble rasert. FOTO: Utlånt av Odd Strand / Bodoni forlag

La store deler av sentrum i ruiner

Klokken 08.39 torsdag 20. april 1944, skjer det. 120 tonn dynamitt, 6 tonn lunter og fenghetter i lasterommet på «Voorbode» går i luften.