• (1/3)
    DEN VIKTIGE MATEN: Det var kvinnene som hadde stått for maten - tradisjonell injera (en slags lefse) med oksekjøtt, grønnsaker og ris til. Her inntas festmåltidet av fra v. Ohud Ismail, Samira Hisan, Hamdi Aroni og Ilhan Aroni. FOTO: Eirik brekke

Feiret pilegrimsreisen til Mekka

I går startet feiringen av den muslimske høytiden Id ul-Adha, eller «offerhøytiden».