• TAR IMOT FLERE: I dette rommet skal barn som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep og vold avhøres av etterforskere med spesialkompetanse. Nå skal kapasiteten økes. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Nå skal flere barn avhøres her

Barnehusene skal styrkes slik at flere barn og unge utsatt for vold og overgrep får oppfølging av dem.