Flere ber Nav om hjelp

Nav har en klar oppfatning av at stadig flere utenlandske personer oppsøker kontorene i Bergen.