Advarte mot uakseptabel risiko i april

I vår fikk Statens vegvesen beskjed om at det var behov med strakstiltak for å bedre sikkerheten i Gudvangatunnelen.