Klagenemnda reagerte på spesialisterklæring

I den ene erklæringen fant psykiateren sammenheng mellom soldatens FN-tjeneste og psykisk lidelse, i den andre konkluderte han med ingen sammenheng. Med samme dokumentasjon i bunn.