• FUNNSTEDET: Presenningen til venstre på bildet markerer funnstedet. FOTO: Øystein Torheim

Har startet DNA-innsamling fra vitner

Menn som befant seg i turområdet onsdag kveld, blir bedt om å avgi spyttprøve.