• - Dagens pensjonister trekker stigen klart og tydelig opp etter seg. Dagens unge bør derfor ikke se på foreldrene sine og tro at de vil få det like romslig økonomisk, sier Pensjonsøkonom i Sparebank1Gruppen, Kristin Myrmo. FOTO: MONICA STRØMDAHL

Når oljealderen er omme må Norge stramme inn. Du som ung må ta regningen.

Når dagens unge blir eldre må de belage seg på å betale mer i skatt, jobbe lenger, og betale mer for utdanning, barnehager og helsetjenester.