- Skremmande å bruka banken sine pengar slik

Hans Olav Tungesvik reagerer sterkt på at Sparebanken Vest legg ned tenester på bygdene, og samstundes deler ut millionar til eks-direktøren.