• REDD OG SINT: Helga Drange fekk eit nytt liv i 2005 då ein ein ny turnus reduserte talet på personar ho måtte forhalde seg til til åtte faste tilsette. Mor Randi Tyvold Drange kjempa for å behalde ordninga - og har nå vunne fram. FOTO: Vegar Valde

Kommunen fredar oljeturnusen

Turnusen som ga Helga Drange (33) eit nytt liv skal likevel ikkje rørast.