• KRISEHJELP: Krisesenteret i Bergen har for tiden mer enn 20 beboere som har rømt fra voldelige menn. Sikkerhetsansvarlig Jeyla Rustamova (til v.) og daglig leder Lene Eriksen mener elektronisk merking kan bidra til å heve voldsofrenes livskvalitet. FOTO: Rune Nielsen

Voldsalarmen til 49 millioner ingen bruker

Ikke én eneste voldsmann er dømt til å gå med omvendt voldsalarm siden ordningen ble innført for mer enn ett år siden.