Har tapt tillit hos befolkningen

Mens alle landets politidistrikt øker tilliten hos publikum, går Hordaland politidstrikt tilbake.

Publisert Publisert

IKKE OVERRASKET: - Monika-saken, og alt som er nøstet opp der. Det mener Kjetil Rekdal, leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, er den naturlige forklaringen på politidistriktets dårligere score i tillitsundersøkelsen.

Det er et av resultatene fra årets innbyggerundersøkelse.

«Tilliten har økt i alle politidistrikt siden 2012, bortsett fra i Hordaland. I Hordaland politidistrikt er andelen som har tillit sunket fra 88 prosent til 87 prosent, men andelen som oppgir å ha svært stor tillit har økt fra 15 prosent til 25 prosent.

Det har vært mye kritikk av Hordaland politidistrikt den siste tiden i forbindelse med den såkalte Monika-saken», heter det i rapporten.

Lederen for politiets største fagforening i Hordaland, Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund, sier det ikke er overraskende at Hordaland politidistrikt får dårligere score på publikumsundersøkelsen.

— Monika-saken, og alt som er nøstet opp der, er den naturlige forklaringen. Vi må nå jobbe sammen fremover for å bygge opp tilliten igjen, skriver Rekdal i en kommentar til BT.

Vil gjenerobre tilliten

Politiets innbyggerundersøkelse er laget av Ipsos MMI.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 16. september til 29. oktober. I Hordaland ble folk spurt om sin tillit til politiet fra 16. til 30. september.

Da var kritikken mot politiet i Monika-saken allerede godt kjent, etter at saken ble gjenopptatt i mai. Men det var først på et senere tidspunkt at den sterkeste kritikken kom.

— Vi ser at tilliten til politiet endrer seg i de politidistrikt som utsettes for massiv kritikk, sier Kristin Rogge Pran, prosjektansvarlig i Ipsos MMI.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland sier det er forståelig at Monika-saken gjør utslag på «en undersøkelse som dette».

— Med den brede mediedekningen og det søkelyset som har vært på vår håndtering av saken, så er det forståelig. Vi må påregne at vi får en reaksjon på vår håndtering, sier Gudmundsen.

— For politiet er tillit den viktigste kapitalen for å kunne gjøre en god jobb for publikum. Det er helt grunnleggende, sier Gudmundsen.

Han synes ikke tillitsfallet er dramatisk, men vil jobbe for å «gjenerobre den tilliten vi er avhengig av».

— Det må skje blant alle medarbeiderne våre, i alle saker de er inne i, sier den øverste politisjefen i distriktet.

Gudmundsen vil tilbake helt på toppen av tillitsundersøkelsen, og sier de skal få til det ved å jobbe godt de to kommende årene.

— Der var vi for to år siden, og den plassen vil vi gjerne ta tilbake.

Politimesteren finner også positive ting å trekke ut. Blant annet vokser gruppen som har svært stor tillit til politiet i Hordaland.

— Heldigvis er det mange tilbakemeldinger på at vi leverer gode tjenester.

På topp i 2012

Pran i Ipsos MMI påpeker at selv om den totale tilliten til Hordaland politidistrikt ikke har økt, er tilliten blitt styrket siden 2012, ettersom gruppen som har svært stor tillit har økt fra 15 til 25 prosent.

I 2012 var Hordaland politidistrikt et av tre politidistrikt som scoret høyest i undersøkelsen. Nå er har de 19 politidistrikt som ligger over dem.

— Men vi må huske på at 22.juli-effekten slo mindre ut i Hordaland politidistrikt enn i andre politidistrikt. Når 22.juli-effekten nå er borte, er det ikke naturlig at Hordaland politidistrikt øker så mye som de andre gjør, sier Pran.

- Reneste julegaven

89 prosent sier de har svært høy eller ganske stor tillit til politiet. Det er betydelig flere enn i 2012 og også et høyere tall enn før angrepene 22. juli 2011.

Tallene som er hentet fra den landsomfattende innbyggerundersøkelsen viser at tilliten til lovens håndhevere er aller høyest i Asker og Bærum (97 prosent) og lavest i Telemark og Vestfinnmark (82 prosent).

— Dette er den reneste julegaven fra borgerne og en kjempegod tilbakemelding på slutten av året, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til VG.

— Dette er tall vi er fornøyd med, og som politiet kan være bekjente av. Det sier også noe om at folk har oppfattet det gode arbeidet som gjøres hver dag i politiet, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp), ifølge NTB.

Av de spurte gir 41 prosent politiet ganske dårlig score på synlighet.

Og kun 15 prosent mener politiet er «meget godt synlige». Tilsvarende mener hver tredje (34 prosent) at politiet gjør det mindre godt eller dårlig på tilgjengelighet.

Hordaland politidistrikt har gått tilbake på en undersøkelse om publikums tillit til dem. Foto: RUNE SÆVIG (ARKIV)

Publisert