• IKKE OVERRASKET: - Monika-saken, og alt som er nøstet opp der. Det mener Kjetil Rekdal, leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, er den naturlige forklaringen på politidistriktets dårligere score i tillitsundersøkelsen.

Har tapt tillit hos befolkningen

Mens alle landets politidistrikt øker tilliten hos publikum, går Hordaland politidstrikt tilbake.