• collage_asylbarna2.jpg

Her er barna som Norge sendte ut

De var et tall. 76. Dette er ansiktene og historiene deres.