• STAKER PÅ STEDET: Oddvar Pettersen og Kåre Ophus fra Vann-og avløpsetaten i Bergen kommune forsøker å åpne det tette avløpet manuelt. FOTO: Leif Gullstein

Kloakken flyter i Fjøsangerveien

Tett avløp presser kloakk ut i bybanesporet.