• INNE I FJELLET: Dette er bare en av mange fjellhaller i Kvernevik som skal romme det nye, kommunale kloakkrenseanlegget i Åsane. Anlegget skal tas i bruk neste sommer. FOTO: Eirik Brekke

Norsk rekord i rensing av kloakk

I denne enorme fjellhallen i Kvernevik i Åsane skal kloakken fra alle som bor i denne bydelen, behandles og renses.