• VIL IKKE FLYTTE: Leif Waage, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region vest, mener flere syke innsatte burde fått behandling på psykiatrisk institusjon. Nå foreslår han å flytte sikkerhetsklinikken i Sandviken til Hylkje. Sandviken sykehus sier nei til forslaget. FOTO: Marita Aarekol

Vil ha psykiatrisk klinikk ved fengselet

Kriminalomsorgen mener at sikkerhetsklinikken på Sandviken sykehus bør flyttes til Hylkje, for å ligge i nærheten av fengselet.