Lei av luftige løfter

Elever på Årstad videregående krever bedre luftkvalitet