• MANGE MANGLER: Mur foran inngangspartiet må ferdigstilles, og åpninger under porten må utbedres. Eieren mener alt kan gjøres på en helg. FOTO: SEAN MURRAY

Kan bli stengt om to uker

28 barn kan stå uten barnehageplass om kort tid.