Traktor-aksjon sperra E39

Bønder sperra vegen i Knarvik med 50 traktorar laurdag, trass i høglydt tuting frå bilistane.