• TRAKTOR DELT I TO: En personbil kom over i motgående kjørebane og kolliderte med traktoren. Føreren i personbilen er skadet. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Traktor delt i to, bil gikk rundt

En person berget ut av veltet bil.