Visst vil Venstre ha køprising

Venstre vet ikke om de vil stemme for dyrere bompenger i rushtrafikken. Det stemmer dårlig overens med det partiet mener.