• SØK HJELP I TIDE: - Det er bekymringsverdig at så mange unge ikke søker hjelp for sine psykiske vansker, sier fagsjef Else-Marie Løberg i Helse Bergen. Hun råder foreldre til å være føre var hvis ungdommen deres viser tegn til å slite. ARKIVFOTO: ODD MEHUS

- Søk hjelp for psykiske problemer