Priseksempler fra andre norske byer har vært brukt i arbeidet med å komme frem til den kraftige leieøkningen som er foreslått for torghandlerne på Vågsallmenningen. I innstillingen som skulle legges frem i dag, ligger et forslag om en seksdobling av dagens pris. Men BT kunne onsdag avdekke store feil i tallmaterialet som dannet grunnlaget for den foreslåtte kvadratmeterprisen på 40 kroner pr. dag.

— Saken trekkes på grunn av en faktafeil i sakspapirene. Vi vil komme tilbake med en ny innstilling så snart som praktisk mulig, sier byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Eiler Macody Lund (Frp).

Innstillingen som skulle legges frem ville gitt torghandlerne en leiepris på over 100.000 kroner pr. sesong.

Ville ha 60 kroner

Grønn etat skriver i sitt fagnotat til byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing at de i utgangspunktet anbefaler ikke å tillate torghandel på Vågsallmenningen.

I stedet blir det foreslått å flytte torghandlerne til søndre del av Marken, Bryggen eller Østre Murallmenningen.

Skal man likevel velge å åpne for marked, foreslår etaten følgende: «Prisen for å leie torgplass på Vågsallmenningen harmoneres med prisene for leie av markedsplass i Oslo, Stavanger og Trondheim og settes til kr 60,- pr. kvadratmeter, pr. dag». Prisen er senere i prosessen nedjustert til 40 kroner.

Store feil i tallene

BT har undersøkt de andre byenes priser. I notatet fra etaten konkluderes det med at man i Stavanger må betale en daglig kvadratmeterpris på 50 kroner for å leie bodplass på Stavanger torg. Kristine Gabrielsen i Stavanger kommune kan imidlertid opplyse om at det er ganske langt unna sannheten.

— Vi tar 50 kroner per dag, men det er for hele plassen på 15 kvadratmeter, sier Gabrielsen.

Den opprinnelige prisen betyr en daglig kvadratmeterpris på drøye tre kroner for torghandlerne i Stavanger.

— Prisen er satt lavt for å fremme markedshandel og ha dette i bybildet, forteller Gabrielsen.

På nivå med Oslo

Også Trondheim er trukket frem som eksempel i brevet, uten at prisen for å leie bodplass er spesifisert. Midtbyen management kan opplyse at også deres priser ligger langt under det som er foreslått fra både Grønn etat og i innstillingen som nå er trukket.

En plass på ni kvadratmeter på Trondheim Torg koster i dag 190 kroner pr dag, eller en kvadratmeterpris på 21 kroner. Kristiansand tar på sin side 200 kroner pr. dag for 16 kvadratmeter.

Oslo er byen som er nærmest etatens forslag på 60 kroner. På Youngstorget kunne man i perioden april til september i år leie bodplass til en kvadratmeterpris på drøye 55 kroner på lørdager og 38 kroner resten av uken.

Seksjonsleder ved seksjon for park og byrom hos Grønn etat, Rune Hesjedal, ønsker ikke å kommentere tallene BT har hentet inn fra de andre byene.

— Prosedyren er at når en sak er til politisk behandling, så er det byråden som svarer, sier Hesjedal.