— Her drømmer vi om å bygge rundt 250 boliger, sier prosjektsjef i OBOS Kenneth Arnesen og peker utover et grønt område på Ådland.

— Planen var at de skulle stå klar i 2018, men nå må vi se hva som skjer, legger han til mens et fly flyr over hodet hans.

For nå kan flystøyen skape trøbbel for dette byggeprosjektet, 90 boliger i Langenesveien og rundt 300 boliger i Blomsterdalen.

Denne måneden bestemte Fylkesmannen at kommunene må legge til grunn AVINOR sitt flystøysonekart for 2030 i saksbehandling av byggesaker. Det vil si at man må ta høyde for støy fra to rullebaner på Flesland. Maksgrensen for flystøy i gul sone blir også satt ned fra 55 til 52 desibel.

— Vi har rundt 340 boliger vi ønsker å bygge i nærheten av rød sone. På boligene i Langenesveien har vi laget løsninger som skjermer deler av private og felles uteområder for flystøy. Hvis vi får lov til å bruke denne skjermingstypen går det bra, hvis ikke må vi skrinlegge alle boligene der, sier Arnesen.

- Umulig å tilfredsstille støykrav

I et brev Fylkesmannen har sendt til kommunene Bergen, Fjell, Askøy, Os, Sund og Austevoll, står det at det er viktig at kommunene allerede nå benytter oppdatert støysonekart.

Les også:

— Dette er nasjonale støyretningslinjer. Men det er de nye reguleringsplanene og kommuneplanene som må forholde seg til de nye reglene. Gamle planer som er vedtatt skal forholde seg til de gamle retningslinjene, sier assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

Spesialrådgiver Gunnar Wiederstrøm i Opus Bergen, sier at det Fylkesmannen nå gjør er ventet.

— Men alle planlagte prosjekter innenfor den nye gule sonen, vil trolig måtte sette i verk ekstra støytiltak for å få lov til å bygge. Disse må forholde seg til den nye praksisen og en grense på støy på 52 desibel, sier Gunnar Wiederstrøm.

Men ifølge Wiederstrøm står det i de statlige retningslinjene at Fylkesmannen kun skal gripe inn ved vesentlige avvik.

— Spørsmålet er hvordan disse bestemmelsene håndteres og hvor fleksible Fylkesmannen og Bergen kommune er. Hvor mye mer enn 52 desibel vil de akseptere. De kan akseptere mindre avvik. Men hvis de forholder seg firkantet til de nye støygrensene, vil det bli umulig for mange utbyggere å tilfredsstille støykravene, sier han.

6000 innenfor flystøysonen

I et brev som Opus har skrevet til Bergen kommune på vegne av ti eiendomsutviklere, står det at det planlegges å bygge nærmere 6000 boliger innenfor flystøysonen.

— Brevet er sendt inn til kommunen som et innspill til kommuneplanens arealdel som nå skal rulleres og være klar i 2016. Formålet er å klargjøre utfordringene rundt flystøy som kommunen må ta tak i og jobbe med fremover, sier Arnesen i OBOS, som er en av eiendomsutviklerne i brevet.

På nåværende tidspunkt kan ikke assisterende fylkesmann si hva de vil kreve for at utbyggerne skal få godkjent tiltak som får ned støynivået.

— Her blir det nok en jobb å gjøre fremover. Hvor denne grensen går og hvilke tiltak som aksepteres, må vi komme tilbake til når planene kommer på bordet. Men det vil være rom for skjønn, sier Fjeld.

Tilbake på Ådland står Kenneth Arnesen og peker på et område de må fylle igjen for å kunne bygge boliger.

— Jeg er usikker på om det er behov for to rullebaner og hvor reelt dette kartet egentlig er. Vi må uansett forholde oss til dette, og kravene som stilles til fremtidig støy. Men det er også viktig at kommunen tar ansvar. Bergen har et stort behov for boliger, og dette er svært populært område, sier Arnesen.

I FARE: Her på Ådland ønsker prosjektsjef Kenneth Arnesen i OBOS å bygge rundt 250 nye boliger. - Det kan være mange byggeprosjekter som ikke blir realisert på grunn av det nye flystøysonekarte, sier han.
Ole Gunnar Onsøien