• ULYKKESBELASTET: Det har vært flere alvorlige ulykker på Steinestøvegen i Åsane de siste årene. FOTO: BTs ARKIV

Nå skal ulykkesveien sikres

I vel to måneder i høst skal Statens vegvesen ruste opp E39 nord for Hylkje.