Hjemmehjelp dyrest hos kommunen

Eldre med kommunal hjemmehjelp kan spare penger på å kjøpe privat hjelp i stedet. Prisen er i noen tilfeller lavere enn egenandelen til Bergen kommune.