• SAMARBEID: Betongtubber i lufta, den fulle på veg ut til tårnet, den tomme på veg inn att til betongbilen. I bakgrunnen tårnet i Vallavik, med den høge tunnelmunningen inn mot rundkøyringa i Vallaviktunnelen. FOTO: Arne HofsethV

Luftig veg til jobben

Kranførarane på Hardangerbrua får stadig lengre veg til jobben. Men dei slepp klatra i den innebygde leideren vel 200 meter rett opp.