Væpnet aksjon på Haraldsplass

Truende besøkende med revolver på Haraldsplass søndag kveld.