Payan: - Rettferdigheten må seire

Amir Payan regner med at han blir frikjent for anklagene om dokumentfalsk og bedrageri.