Åpnet helbredelseskontor

Timelisten ble fort full da helbreder og predikant Svein-Magne Pedersen åpnet kontor i Bergen i dag.