Pleieprodusenten

Professor Yoshiuki Sankai er tydelig inspirert av både Terminator og romodysseer, men har et svært så reelt robotalternativ spesielt rettet mot tungarbeid og helsevesen.