Tre vil blir høgskulerektor

Det har meldt seg tre søkjarar til stillinga som rektor for Høgskulen i Sogn og Fjordane.