Flere dødsulykker i Hordaland

Det var 60 prosent flere dødsulykker i trafikken i Hordaland i 2006 enn året før.