Kan gå fint utan vindmølleparkar

NVE sine fem vindmøllekonsesjonar i Sunnhordland kan vera basert på feil kraftprognosar.