Fann vikingkrossar i Hyllestad

Delar frå fem ulike steinkrossar er funne under utgravingar i Hyllestad. Minst ein av krossane stammar frå vikingtida.