Ble betalt for å slutte

Lederen sluttet i den forrige stillingen etter avtale med kommuneledelsen.