400 i kø for fedmeoperasjon

Helse Vest doblet tallet på fedmeoperasjoner i 2007. Likevel står over 400 i operasjonskø. Nå vil Helse Vest øke tilbudet.