Tatt med sprettert

Spretterter kan virke som en ufarlig ting å forby. Helt til du får se denne kraftkaren.