• UFORSVARLIG LAGRING: «Området er preget av uorden» heter det i Fylkesmannens rapport fra BIRs stasjon for farlig avfall på Flesland. FOTO: FYLKESMANNEN

Slik lagres farlig avfall

BIR trues med bøter om de ikke rydder anlegget sitt.