Kronhjort angreip jeger

Den brustige hjorten gjekk til angrep to gonger. Jeger Reidar Føleide måtte skyte varselskot for å skremme den sinte bukken.