Forventet visjoner

Rektor Odd Eirik Jensen er overrasket over utspillet fra den ferske byråden.