Kritisk til Nav-sjekk av pasientjournal

Datatilsynet er kritisk til at NAV kan sjekke pasientjournaler.