Men kongen kjem ikkje...

Heile kongefamilien takka nei til å bli med på høgtideleg avduking av Olav-statuen.