Opposisjonens kommentarer

Dette mener Frp og SV om byrådets skryteliste.