970 døddrukne i fjor

På ti år har antallet personer som er behandlet for alkoholforgiftning ved Bergen Legevakt eksplodert.