- Byrådet hadde støtte

Høsten 2003 var RV og SV alene i bystyret om å si nei til byreklame. To år seinere stemte et overveldende flertall mot.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

I mellomtiden hadde spørsmålet om byreklame vokst til en prinsippsak med bredt folkelig engasjement.

Kommuneadvokat Helge Strand har i retten i dag dokumentert at bystyret tidlig var kjent med planene om byreklame.

Clear Channel mener kommunen er erstatningspliktig fordi politikerne brøt et byrådsvedtak fra høsten 2003 om å ta prinsipiell stilling til byreklamen før konkurransen ble utlyst.

Utlysningen skjedde sommeren 2004. Bystyret sa nei høsten 2005.

RV tidlig ute

Allerede høsten 2003 viste RV sin skepsis til reklameavtalen. Det skjedde under budsjettbehandlingen like oppunder jul. I et tekstforslag i tilknytning til budsjettet foreslo RV å stanse det pågående arbeidet med reklameavtalen. RVs forslag lød slik:

«Bystyret ønsker ikke å bidra til kommersialiseringen av det offentlige rom. Bystyret ønsker derfor ikke å satse på reklamefinansierte buss— og venteskur eller andre gatemøbler»

Bare SV stemte sammen med RV den gangen. Resten av bystyret var åpenbart positive til ideen.

- Byrådet hadde backing

Dette bruker Strand som et argument mot at en prinsippsak på det tidspunkt ville gitt et annet utfall.

— Selv om ikke byrådet la frem en prinsippsak, var bystyret langt fra uvitende om at byrådet arbeidet med denne reklameavtalen. Byrådet har hatt backing, sa Strand.

Strand mener det folkelige opprøret mot reklameavtalen er et enestående eksempel på hvordan lokaldemokratiet virker. Han har beskrevet hvordan skepsisen vokste i omfang, dominerte debattsidene i avisene og fikk tilslutning helt inn i Bergen Næringsråd.

Publisert:
I RETTEN: Kommuneadvokat Helge Strand og samferdselsdirektør Ove Foldnes.