- Byrådet hadde støtte

Høsten 2003 var RV og SV alene i bystyret om å si nei til byreklame. To år seinere stemte et overveldende flertall mot.