Gir aldri opp håpet om et streit liv

Han er 33 år gammel, rusmisbruker, har ikke fast bopel og er domfelt 19 ganger. Nærmere politiets definisjon på en gjenganger, kommer du ikke.